به سایت رسمی دکتر زینت السادات بوذری خوش آمدید.

 • info@dr-bouzari.ir
 • 01132228444

طرحهای تحقیقاتی

 1. مقایسه سه روش تجویز هفتگی، سه بار در هفته و روزانه مکمل آهن در زنان باردار تحت عنوان پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل
 2. محاسبه شاخص خطر بدخیمی بر اساس ارزیابی های قبل از عمل در توده های لگنی
 3. مقایسه تاثیر میزوپروستول با آکسی توسین و اکسی توسین به تنهایی در اینداکشن لیپر بیماران حامله ترم پارگی زودرس کیسه آ
 4. ارزیابی یافته های HSG غیر طبیعی با لاپاراسکوپی در بیماران با نازایی اولیه وثانویه
 5. بررسی کیفیت زندگی و علائم منوپوز در زنان با وبدون کانسر پستان
 6. مقایسه ارزیابی طول سرویکس توسط سونوگرافی ترانس وازینال و Bishop Score در پیش بینی موفقیت القای لیبر
 7. مقایسه سطح هموسیستئین خون در زنان باردار مبتلا به کندگی زود رس جفت نسبت به افراد با حاملگی طبیعی
 8. بررسی شیوع دیابت بارداری در شهر بابل و عوامل خطر ساز
 9. ارزش پیشگوئی شدت پروتئینوری در پیامد بارداری بیماران پره اکلامپسی
 10. تعیین علل وعوامل خطر زایمان زودرس در بیماران حامله پر خطر مراجعه کننده به بیمارستان ایتالله روحانی
 11. مقایسه پیامد بارداری دوقلویی در افراد با و بدون سرکلاژ
 12. ارزش تشخیصی خون پلاسمای ناشتا درغربالگری دیابت دوران بارداری
 13. بررسی فراوانی و عوامل خطر افسردگی در زنان باردارمراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی
 14. تاثیر سیکل ماهانه بر میزان اینترلوکین -1بتا، فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (TNF-α) و پروستاگلاندینE2 مایع شیار لثه ای زنان
 15. بررسی پیامد بارداری در زنان باردار با وبدون ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
 16. تعیین عوامل موثر درشدت تهوع و استفراغ بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی بابل
 17. بررسی یافته های سونوگرافی درسه ماهه اول حاملگی برای پیش بینی خطرسقط
 18. بررسی تغییر میزان هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول و دوم بارداری با پره اکلامپسی در بیمارستان ایت الله روحانی بابل
 19. مقایسه تخمین وزن جنین با سونوگرافی وفرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر
 20. بررسی اپیدمیولوژیک انواع کانسر تخمدان از سال 1390-1384 در بیمارستانهای شهید رجائی و روحانی
 21. بررسی علل و پیامدبستری زنان باردار در بخش ICU بیمارستان های اموزشی شهرستان ساری و بابل از فروردین سال 80 تا پایان اسفند 90
 22. بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر بابل
 23. مقایسه دوروش درمانی تخریب آندومتر(هیستروسکوپی رزکشن وکاواترم) جهت درمان بیماران با منوراژی
 24. بررسی ارتباط سن با پیامد حاملگی درزنان مراجعه کننده به بیمارستان ایتالله روحانی بابل
 25. مقایسه مقادیر سرمی اینترلوکین 6 مادران در زایمان واژینال و سزارین غیر اورژانس
 26. بررسی ارتباط بین مارکرهای چهارگانه در سه ماهه دوم بارداری و پیامد بارداری
 27. پیامد بارداری در سن بالا
 28. بررسی فراوانی پاتولوژی و روشهای درمانی سرطان آندومتر در بیمارستان روحانی و رجائی بابلسر
 29. غلظت هموگلوبین بیماران پره اکلامپسی در طی بارداری و ارتباط آن با وزن نوزادان
 30. شناسایی مولکولی گونه های کاندیدا جدا شده از نمونه های بالینی بیماران مبتلاء به ولوواژینیت
 31. اثر میزوپروسترول با و بدون لتروزول بر ختم بارداری سه ماهه اول ( مطالعه کارآزمائی بالینی)
 32. بررسی ارزش تشخیصی هیستروسکوپی درمقایسه با سونوگرافی در تشخیص خونریزی غیر طبیعی رحمی در بیماران بستری در بیمارستان آیت الله روحانی و یحیی نژاد بابل از سال 1391-1383
 33. بررسی ارتباط دیابت بارداری و شاخص توده بدنی اطفال در سن سه سالگی
 34. ارتباط سابقه اختلالات قاعدگی با دیابت بارداری
 35. بررسی فشار خون زنان باردار سه ماهه اول،دوم،سوم به عنوان شاخصی برای پیش بینی وقوع پره اکلامپسی
 36. مقایسه CA125، HE4، الگوریتم خطر سرطان تخمدان (ROMA)، و شاخص خطر بدخیمی (RMI) به عنوان یک ارزیابی از توده لگنی قبل از عمل
 37. مقایسه شاخص های قاعدگی و شاخص توده بدنی در خانم های با اندومتریوز و بدون اندومتریوز
 38. بررسی سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به اختلالات کف لگن
 39. مقایسه ارتباط الگوی خونریزی و نتایج سونوگرافی ترانس واژینال رحم با بیوپسی اندومتر در تشخیص پاتولوژی های اندومتر در زنان با خونریزی پس از یائسگی
 40. بررسی شیوع ، علل و پیامدهای بارداری در حاملگی دو قلویی در بیمارستان ایت ا… روحانی بابل از مهر ماه 1389 تااسفند ماه 1392
 41. مقایسه ارزش تشخیصی β- HCG و کراتنین و اوره ترشحات واژینال در تشخیص پارگی زودرس پرده جنینی (PROM) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی بابل
 42. بررسی زیست سازگاری و القای تمایز سلولهای بنیادی توسط سیستم کلسیم فسفات- سیمان پرتلند
 43. مقایسه اثر بی دردی بوپیواکائین ،بوپیواکائین +آدرنالین و بوپیوکائین +سولفات منیزیم بعد از عمل جراحی سزارین.
 44. مقایسه ارزش تشخیصی هموگلوبین گلیکوزیله و قند خون ناشتا و تست چالش گلوکز در غربالگری دیابت بارداری
 45. بررسی فاکتورهای موثر بر احتباس ادراری پس از زایمان طبیعی
 46. مقایسه سطح منیزیم سرم در زنان باردار با وبدون دیابت دوران بارداری
 47. بررسی نقش پیشگویی کننده لکوسیتوز، آنمی و ترومبوسیتوز قبل از اعمال جراحی با مرحله و درجه ی کانسرهای تخمدان و آندومتر
 48. بررسی پیامدهای مادری و نوزادی در زایمان طبیعی بعد از سزارین (VBAC)
 49. ارزیابی ROMA به عنوان ابزار تشخیصی تومور های اپی تلیال کانسر تخمدان در مرحله اولیه
 50. بررسی ریسک فاکتورهای حاملگی خارج رحم در بیمارستان های علوم پزشکی بابل
 51. قدرت پیشگویی کنندگی نمایه توده بدنی( BMI )و تعیین نقطه برش اپتیمم در تشخیص هیپر پلازی یا کانسر آندومتر در زنان قبل از یائسگی با خونریزی غیرطبیعی رحم
 52. بررسی شیوع و عوامل خطر خونریزی زودرس بعد از زایمان در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1389 تا 1396
 53. مقایسه اثربخشی رژیم درمانی سفازولین به تنهائی و سفازولین به همراه مترونیدازول تزریقی و سفازولین با شیاف مترونیدازول در پیشگیری ازعفونت های بعد از هیسترکتومی
 54. بررسی ارتباط بین سابقه دیابت بارداری با هیپرپلازی و سرطان اندومتر