به سایت رسمی دکتر زینت السادات بوذری خوش آمدید.

 • info@dr-bouzari.ir
 • 01132228444

پایان نامه

 1. ارزیابی عوامل خطر زایمان زودرس در مادران پره ترم مراجعه کننده …
 2. مقایسه سطح هموسیستئین خون درزنان باردارمبتلا به کندگی زودرس ..
 3. بررسی تغییر میزان هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه ال و دوم بارداری…
 4. مقایسه مقادیر سرمی اینترلوکین 6 در مادران با زایمان واژینال …
 5. بررسی علل و پیامد بستری زنان باردار در بخش ICU بیمارستان های…
 6. پیامد حاملگی در سن 40 سال و بالاتر در زنان مراجعه کننده به بیمارستان
 7. بررسی عوامل خطر سرطان اندومتر در بیماران پذیرش شده در …
 8. مقایسه دو روش درمانی تخریب آنومتر (هیستروسکوپی رزکشن و کاواترم.
 9. بررسی ارزش تشخیصی هیستروسکوپی در مقایسه با سونوگرافی ترانس …
 10. بررسی اپیدمیولوژیک انواع کانسر تخمدان از سال 90-84 در بیمارستان..
 11. بررسی سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به اختلالات کف لگن
 12. مقایسه سطح منیزیم سرم در زنان باردار با و بدون دیابت دوران بارداری
 13. بررسی ارتباط سابقه اختلالات قاعدگی با دیابت بارداری
 14. مقایسه CA125، HE4، الگوریتم خطر سرطان تخمدان (ROMA)
 15. مقایسه شاخص های قاعدگی و شاخص توده بدنی در بیمارن مبتلا به ..
 16. بررسی فشار خون زنان باردار در سه ماهه اول، دوم، سوم به عنوان ..
 17. مقایسه ارتباط الگوی خونریزی و نتایج سونوگرافی ترانس واژینال رحم با .
 18. مقایسه ارزش تشخیصی هموگلوبین گلیکوزیله و قندخون ناشتا با آزمون ..
 19. مقایسه ارزش تشخیصی B-HCG، کراتینین و اروه ترشحات واژینال
 20. مقایسه تاثیر میزوپروستول با اکسی توسین و اکسی توسین به تنهایی در اینداکشن لیبر بیماران حامله ترم با پارگی زودرس کیسه آب
 21. عوارض مادری و جنینی سندرم HELLP در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل بین سال های 1387-1378
 22. گزارش موارد پنج ساله ی سقط در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل
 23. درد لگن و پشت و عوامل خطر آن در طی بارداری
 24. بررسی میزان بروز و عوامل خطر عفونت زخم جراحی بعد از هیسترکتومی شکمی در بیمارستان یحیی نژاد بابل
 25. بررسی ترومبوسیتوپنی در بارداری و عوارض مادری آن
 26. بررسی فراوانی پیتریازیس ورسیکالر در یک گروه از زنان باردار
 27. بررسی کیفیت زندگی و علائم منوپوز در زنان با و بدون کانسر پستان
 28. بررسی فراوانی و علل لاپاراتومی اورژانس زنان باردار در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در سالهای 1387-1383
 29. ارزیابی یافته های هیستروسالپنگوگرافی غیرطبیعی با لاپاراسکوپی در بیماران با نازایی اولیه و ثانویه
 30. محاسبه شاخص خطر بدخیمی براساس ارزیابی قبل از عمل در توده های لگنی
 31. ارزش پیشگویی شدت پرتئینوری در پیامد بارداری بیماران پره اکلامپسی
 32. بررسی پیامدهای حاملگی در بیماران با تهوع استفراغ شدید حاملگی (Hyperemesis gravidarum)
 33. فراوانی اولیگوهیدرامنیوس و عوارض همراه با آن در بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل طی سالهای 1387-1378
 34. بررسی فراوانی ملاسما در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله روحانی
 35. بررسی ارتباط سطح هورمون TSH (در بیماران با سطح TSH نرمال) با پیامد حاملگی در بیماران ART
 36. بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی در سه ماهه اول حاملگی با پیامدهای حاملگی در خانمهای باردار با زایمان اول
 37. بررسی ارتباط بین میزان فیبرینوژن و (C-Reactive-Protein) با شدت پره اکلامپسی